Günümüzde pek çok kişi ihtiyaçları doğrultusunda bankalara ve finansal kuruluşlara başvuru yaparak nakit ihtiyaçları için hazırlanmış olan kredi ürünlerinden yararlanmaktadırlar. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi seçenekleri ile birlikte kampanya niteliğinde hazırlanmış kredilerden yararlanan tüketiciler bu seçenekler ile ihtiyaçlarına göre kredi kullanabilmektedirler. Ancak kullanılan bu kredilerin ödeme düzenleri ve disiplinleri bir sonraki kredi kullanımına ışık tutmakta ve finansal faaliyetler açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kredi Borcu Gecikirse Ne Olur

Tüketicilerin nakit ihtiyaçları doğrultusunda kullandıkları kredi ürünlerinin ödemelerinde bazı durumlarda ve dönemlerde aksamalar olabilmektedir. Maddi problemler ve sorunlar ödeme güçlükleri yaşanmasına sebep olabilmekle birlikte daha büyük sorunlara yol açarak hukuksal süreçlerin başlamasına da neden olabilmektedir.

İşte bu aşamada kredi taksitlerinde aksama durumu olursa banka vadesinde ödenmemiş olan kredi taksiti üzerine faiz uygulamasına gitmektedir. Vadesini geçmiş tutarın üzerine eklenen faiz oranı ile birlikte ödeme gerçekleşmektedir. Gecikmeli yapılan ödeme de kredi notuna yansıtılarak negatif kayıt olarak düşülmektedir.

Mevcut kredi borcunun tümünde yapılan gecikmeler ve ödenmemiş borçlar banka tarafından riskli müşteriyi temsil etmesi sebebi ile faiz uygulamasının yanı sıra hukuksal sürecin başlamasına sebep olmaktadır. Banka vermiş olduğu kredi tutarının ödemelerini tahsil edebilmek için bu süreci başlatmakta ve ödemeyi garanti altına almak istemektedir. Tahsil edilemeyen borç tutarları için başlatılan hukuksal sürecin ardından mahkeme yolunun açılması ile mahkeme haciz işlemlerine karar verebilmektedir.

Kredi Borcu Nasıl Yapılandırılır

Bankalar tüm bu hukuksal süreci sürdürürken alacağın tahsil edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda banka müşterisine borcun yeniden yapılandırılması hususunda kolaylık sağlayabilmektedir. Bu durumda kredi kullanmış olan tüketicinin bir takım teminatlar göstermesi de talep edilebilmektedir. Teminatların gösterilmesi sonucunda kredi taksitleri düşürülerek kredi vadesi uzatılabilmekte ve bu sonuçta kredi tutarı artmaktadır.

Borç Transferi Nasıl Yapılır

Kredi taksitlerinde aksama durumu olursa ve tüketicinin birden fazla kredi ödemesi söz konusu ise kredi borçlarını tek bankada toplayarak ödeme kolaylığı sağlaması mümkündür. Günümüzde borç transferine olanak sunan bankalar mevcuttur. Borç transferi yapan bankaların herhangi bir şubesine gidilerek başvuru yapılmasının ardından işlem kolayca yürütülebilmektedir.

Ancak burada unutulmaması gereken husus ise bu işlem yalnızca tüketici ve ihtiyaç kredilerinde gerçekleşmekte olup, 36 ay vadeli kredi seçeneklerinde transfer işlemi söz konusu olabilmektedir. Kredi taksitlerinde aksama durumu olursa ve yukarıda belirtilen alternatif seçenekler uygulanmaz ise daha büyük sorunlar ile karşılaşılarak aşılmayacak maddi sorunlar yaşamak kaçınılmaz olmaktadır.