Günümüzde pek çok tüketici acil nakit ihtiyaçlarında bankaların ve finans kuruluşların ürün ve hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Ancak gelir ve gider durumunun eşit seviyede olmaması nedeni ile pek çok tüketici kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte sıkıntı yaşamakta ve yaşanılan bu olumsuzluklar kredi notuna yansıdığı gibi ödenmemiş tüm borç bakiyeleri nedeni ile kişilerin isimleri Merkez Bankası’nın kayıt altına almakta olduğu kara listeye eklenmekte ve kişi riskli müşteri olarak nitelendirilmektedir.

Tüketicinin yaşanılan olumsuz negatif kayıtlar sebebi ile kara listeye yazılması sonrasında bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanması aşamasında engellemeler ve kısıtlamalar ile karşılaşması mümkündür. Kara listede bulunan kişilerin mevcut ödemelerinde yasal süreci aksatmış kişiler olması sebebi ile bankalara yapılacak her işlem karşılıksız olmakta ve ayrıca pek çok banka kara lisede olanların kredi kullanması hususunda ayrıcalıklı davranmamaktadır. Bu doğrultuda da yapılan tüm başvurular olumsuz yanıtlanmaktadır.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulmakta olan tüm finansal siciller bankaların ortak ağı üzerinden paylaşılmakta ve bankaların bilgisine sunulmaktadır. Kişinin kara listeye adının eklenmesine neden olacak borç bakiyesinin ödenmesi halinde kişi adının silinmesi ve tekrar bankalar ile aktif olarak çalışmayı sürdürmesi mümkündür. Ancak belirlenen sürenin aşılması ve gerekli ödemelerin yapılmaması halinde 5 yıl süre ile bankalar ile yapılacak olan çalışmalara kısıtlamalar getirilmektedir. Bunun sonucunda da herhangi bir bankacılık ürün ve hizmetinden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Kara listede olanların kredi kullanması veya kredi kartı sahibi olabilmesi için tüm mevcut borçların ödenmesinin ardından 5 yıl beklemesi gerekmektedir. Ancak bu süre sonrasında her ne kadar kişinin adının kara listeden silinmiş olma durumu söz konusu olsa da kredi notu skorajı yapılmamış ve geciktirilmiş ödemelerden kaynaklı olarak düşük seviyelerde olmaktadır. Bu aşamada da kredi notu tüketicinin risk teşkil ettiğini ifade etmektedir. Kredi notu nasıl yükseltilir hususunda araştırmalar yaparak ve belli teminatlar karşılığında düşük limitli kredi kartı kullanarak kredi notunu iyileştirmek mümkün olmakta ve talep edilen kredi tutarını kullanmak mümkün olmaktadır.